За контакти


Офис – циркова площадка:

Варна, бул. Сливница 181-А

Работно време 9.00 – 17.00 ч.

Телефони: 0878 793925, 052/991289

E-mail: mgi_effect@abv.bg

Фейсбук: MGI Effect


Банкова сметка:

BG86RZBB91551033295001 – Райфайзен Банк

Ако се използва за заплащане на такси – в основанието да се описва адреса и месеца на обекта

Бърз контакт с нас
MGI EFFECT
Варна
тел.: 0878793925 : 052-991982, 052/991289
e-mail: mgi_effect@abv.bg
facebook: MGI Effect