Управление на комплекси

Управление на комплекси от затворен тип

С този тип услуга Ви предлагаме да ни възложите цялостното управление на комплекса, в който живеете. Ние ще се грижим за зелените площи, за хигиената в комплекса, за чистотата около детските площадки.

Ще почистваме общите части във входа и ще водим документацията, съгласно Закона за управление на етажната собственост. С тази комплексна услуга Вие освен пари пестите и време, защото няма да Ви се налага да търсите и да плащате на отделни хора за хигиената във входа, поддържането на тревните площи и воденето на документацията, съгласно Закона за управление на етажната собственост.


Поддръжката се състои в следните опции:

 • Организиране на целогодишна охрана;
 • Организация и ежедневен контрол за спазване на правилника за вътрешен ред и пропускателния режим;
 • Ежедневен контрол и обща техническа поддръжка на общите инсталации и оборудване, съобразно действащите технически инструкции, норми и изисквания;
 • Организиране и изпълнение на санитарно-хигиенно обслужване на общите части на жилищните сгради, включващо ежедневно почистване на стълбища, коридори, фоайета, сервизни и технически помещения, тревни площи, дворни пространства, места за паркиране, общи пространства за отдих и развлечения, съобразно действащите инструкции, норми и изисквания;
 • Поддържане на живата растителност и тревните площи в съответствие с обичайните грижи, полагани в тези случаи;
 • Поддържане на водните съоръжения (басейн), съобразно действащите санитарно-хигиенни инструкции, норми и изисквания;
 • Назначаване, обучение и ежедневен контрол на помощен обслужващ персонал за поддържане на всички общи части;
 • Осигуряване на работно облекло и транспорт за обслужващия персонал;
 • Осигуряване на консумативи и материали, свързани с поддръжката на общите части;
 • Възлагане на дейности, на трети физически или юридически лица (подизпълнители), свързани със специфични и специализирани изисквания за точна и правилна експлоатация на определени съоръжения или дейности;
 • Изготвяне и изпращане на месечни отчети.

Забележки: Стойността на текущи сметки (ток, вода, телефон, СОТ и др.), републикански и/или местни данъци и такси се заплащат от собственика на имота, освен ако изрично не е уговорено друго.

„М Джи Ай Ефект“ ООД може да изготви практическа и икономически изгодна за вас програма за поддръжка на вашите входове, за да отговори на вашите индивидуални очаквания. Ние ще се съобразим с вашите изисквания, ще съблюдаваме потребностите Ви, спазвайки тази програма с постоянство, качество на обслужването, ефикасност и преди всичко – безопасност.

Бърз контакт с нас
MGI EFFECT
Варна
тел.: 0878793925 : 052-991982, 052/991289
e-mail: mgi_effect@abv.bg
facebook: MGI Effect