Професионален домоуправител


С този вид услуги целим да организираме живота в етажната собственост, съгласно всички разпоредби на Закона за управление на етажната собственост и други нормативни актове.

Това ще Ви спести време и усилия за водене на документация и отчетност.

Ще Ви спести и финансови средства, тъй като с приемането на новия закон за управление на етажна собственост избирането на управител и регистрирането на етажната собственост в общинската администрация е задължително. Предвиждат се финансови санкции за собствениците, които не са регистрирали сградите в режим на етажна собственост.

Дейностите, които ще върши Вашият професионален домоуправител са:

  • Провеждане на общите събрания, според Закона за управление на етажната собственост.
  • Водене на Домова книга, съгласно ЗУЕС и вписване на етажната собственост в общината.
  • Представляване на етажната собственост пред всички институции и дружества, с цел опазване на нейния интерес.
  • Събиране на такса за асансьор, ток и други ежемесечни консумативи на входа.
  • Плащане на задълженията на входа.
  • Събиране на такси и администриране на Фонд „Ремонт и обновяване”.

Допълнителна информация за изтегляне:

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗАКОН за устройство на територията

ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, РЕДА И НАДЗОРА В

Бърз контакт с нас
MGI EFFECT
Варна
тел.: 0878793925 : 052-991982, 052/991289
e-mail: mgi_effect@abv.bg
facebook: MGI Effect